ELENA V. KHARKOVSKAYA , NATALYA V. POSOKHOVA , NINA V. EFREMOVA , NADEZHDA N. KALASHNIKOVA, ELENA S. SHTANKO. SOCIAL AND CULTURAL POTENTIAL OF SPIRITUAL EDUCATIONAL CENTERS IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, [S. l.], v. 17, n. 6, p. 818 - 826, 2020. Disponível em: http://mail.palarch.nl/index.php/jae/article/view/787. Acesso em: 23 may. 2024.